kumba.be

 Mes infos
Inleiding
KUMBA PROJECT > Inleiding

HET KUMBA PROJECT (KAMEROEN)
INLEIDING


In Kameroen kunnen nog te weinig kinderen naar school gaan aangezien hun te arme ouders de hoge inschrijvingskosten niet kunnen betalen.  De regering zou aan deze situatie iets kunnen veranderen maar omwille van allerlei redenen is het geen prioriteit.


Het Educatief Centrum van Kumba is sinds juni 2001 niet meer gesubsidieerd.   Na een gesprek met de verantwoordelijke, Pauline Bessem, en haar broer, Ferdinand Asapngu, de burgemeester van de stad,  heeft het ULM* besloten de school her op te bouwen om toegang tot het onderwijs te geven aan de armsten.


De jongeren die in dit centrum studeren zijn jongens en meisjes tussen 9 en 18 jaar oud (maar soms ook ouder).  Ze behoren tot de meest achtergestelde klasse van de bevolking, zijn soms wezen of marginalen.  In het Educatief Centrum in Kumba leren ze lezen, schrijven, rekenen maar ze leren ook een beroep waarmee ze eerlijk aan de kost zullen komen om te voorzien in de noden van hun familie.   De onderwezen vakken zijn: elektriciteit, motoronderhoud en houtbewerking voor de jongens.  De meisjes leren typen, krijgen ook boekhouding en management of leren naaien.


 *Les Ursulines - La Madeleine - ULM -  is een secundaire school in Doornik die zich voor dit project inzette.  De directie, de leerkrachten en alle leerlingen mobiliseerden zich tussen januari 2003 en juni 2007 om geld te verzamelen.


In 2003 werd het bedrag van 2.565 € verzameld.  Het hoofdgebouw in Kumba werd hiermee gerenoveerd.


In 2004 werd het bedrag van 5.245 € verzameld.  Er werd besloten om 3 nieuwe klassen te bouwen, drie werkplaatsen voor het technisch onderwijs.


In juni 2005 werden 4.191 € bijeengebracht.  Hiermee zal het dak van de 3 nieuwe werkplaatsen  afgewerkt worden en de leerkrachten zullen betaald worden. 


In november 2005 heeft de verkoop van snoepjes/chocolade en uw donaties 4000 € opgebracht.  Dit bedrag werd overgemaakt om de 3 nieuwe ateliers te bepleisteren, te bevloeren en te voorzien van elektriciteit.


In januari 2006 werd een  bedrag van 2000 € aan Pauline Bessem (Directrice van het educatief centrum) overhandigd om de leerkrachten te betalen (1125 €) en een generator te kopen die het centrum van electriciteit zal voorzien.


In februari 2006 werden 4000 € opgestuurd om het nieuwe gebouw te beveiligen en de werkplaatsen gedeeltelijk te voorzien van pedagogisch materiaal.


In juni 2006 werd een bedrag van 3976.29 € naar Kumba opgestuurd om de leerkrachten te betalen en de werkplaatsen te voorzien van al het nodige.


In februari 2007 werden 6000 € opgestuurd om verder te investeren in pedagogisch materiaal en om de leerkrachten te betalen.


In juli 2007 werden 4513 € opgestuurd om de leerkrachten te betalen en om verder te investeren in pedagogisch materiaal.


In mei 2008 werden 4.516 € opgestuurd om pedagogisch materiaal te kopen voor het schooljaar 2008-2009.


OP 5 JAAR TIJD EN MET 41.000 € HEBBEN WE DIT PROJECT TOT EEN GOED EINDE GEBRACHT.


Veel dank.
CLICK op "HET PROJECT" (boven links) om er meer over te lezen 


en ontdek de evolutie in beelden.
 

 
 
 
 
Easy Site Manager © 2004